Δ.Παπαιωάννου- “Τα Φεγγάρια”- Σημειώσεις από την παρουσίαση στο θέατρο Εμπρός

>

>

Ο άντρας που περπατάει δεν μπορεί νά ‘ναι δέντρο. Η γυναίκα με το κόκκινο φουστάνι γαντζώνεται πάνω του- Θα τον πάρουν τα φώτα, θα τον πάρει η πόλη. Μια νταλίκα τρανσατλάντικ, ένα λεωφορείο.

Ο άντρας που περπατάει δεν θά ΄ταν αυτός – διαβάτης και περαστικός- χωρίς τα φώτα των αυτοκινήτων πίσω του. Ευτυχές θεατρικό  objet trouvé. Η πόλη συμπληρώνει τη σκηνοθεσία. Η παράσταση λαμβάνει χώρα στην αυλή ενός σχολείου. Από την διπλανή οικοδομή ένα πράσινο δίχτυ ασφαλείας, αφήνει να περάσουν τα φώτα των αυτοκινήτων κι η βρωμιά της πόλης, ποιητικώς εξαγνισμένα.

>

>

Advertisements